Ambulancia > Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas pre vyšetrenie chorých (základné ordinačné hodiny) a čas určený pre preventívnu starostlivosť (poradne a preventívne prehliadky). Ordinačné hodiny boli schválené Bratislavským samosprávnym krajom dňa 30.10.2017

  Chorí

Poradne, preventívne prehliadky,

konzultácie, návštevy - len po dohovore

Pondelok 7:00 - 11:30  11.30 – 15.00
Utorok 7:30 – 11:00 11.00 – 16.30
Streda 7:00 – 11:00  11.00 – 14.30
Štvrtok 13:00 – 17:00  12.00 – 13.00
Piatok 7:00 – 11:30  11:30 - 12.30

*Poradňa i prevencie sú výlučne plánované po predchádzajúcom dohovore


Odbery
: pondelok, utorok, streda, piatok 7:00 – 8:15 po predchádzajúcom dohovore.

Každý deň okrem štvrtka ráno vykonávame odbery biologického materiálu. Časovo sme viazaní na zvoz do laboratórií. Krvné vzorky a moč, určené na vyšetrenie v hematologickom a biochemickom laboratóriu je nutné pripraviť najneskôr do 8.15hod. ráno, vyšetrenie kultivačné (výtery, stolica a moč) na prítomnosť infekcie stačí pripraviť do 10.15hod. Preto takmer všetky odbery treba urobiť v prvej hodine ordinačných hodín. Snažíme sa ich plánovať tak, aby sme ich rovnomerne rozložili počas týždňa. Často sa však stáva, že nie je dodržaný štandardný postup a potreba odberu nie je nahlásená vopred, alebo stav pacienta vyžaduje urýchlené vyšetrenie. Vtedy sa môže stať, že sa odbery predĺžia a ostatní chorí musia dlhšie čakať. Treba tiež pamätať, že pracujeme s deťmi v rôznom veku, často sú odbery sťažené, treba ich opakovať.

Prosíme o dodržiavanie ordinačných hodín a príchod na vyšetrenie najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín, kedy bude zastavený výdaj poradových čísiel. Sme si vedomí, že niekedy okolnosti nedovolia dodržať toto pravidlo, pri závažných príznakoch ako vysoké teploty alebo celkovo zlý zdravotný stav prosím konzultujte sestričku po otvorení dverí. Pre chod ambulancie je však nevyhnutné, aby sa dodržal čas určený pre vyšetrenia chorých, pretože plánované preventívne prehliadky a hlavne poradne pre dojčatá sú v časovej nadväznosti po prestávke, určenej na dezinfekciu pracoviska. V období vysokej chorobnosti je tiež dôležité vedieť aspoň 30 minút vopred, či je nevyhnutné preobjednať pozvaných na preventívne prehliadky na iný termín.

Formulka „Lekár si vyhradzuje právo určiť poradie vyšetrenia jednotlivých pacientov“ vyjadruje nevyspytateľnosť rôznych situácií v ambulancii. Je samozrejmé, že deti a dospievajúcich v zlom akútnom stave, schvátené, v horúčkach, uprednostníme. Takisto dojčatá do 6 mesiacov budú vyšetrené prednostne.

 

Prosím neklopať, len v prípade potreby akútnej pomoci!

Poradne a preventívne vyšetrenia sú bez výnimky na pozvanie - po predchádzajúcom dohovore. Nie je to spoplatnená služba, je to snaha o zabezpečenie plynulosti vyšetrení a minimalizovanie Vášho čakania. Prosíme však o pochopenie základných daností našej práce - práce s ľuďmi s rôznymi charaktermi, rôznymi problémami, práce týkajúcej sa tak citlivej oblasti ako je zdravie. Najmä v poradni pre dojčatá a ich rodičov je niekedy potrebné poradenstvo, presahujúce vymedzený čas, alebo je nutné riešiť vážnejšie nepredvídané problémy. Preto prosíme o trpezlivosť, na druhej strane o dochvíľnosť na vyšetrenie z Vašej strany, lebo aj malé meškania sa pri toľkých nadväzujúcich vyšetreniach môžu nahromadiť do desiatok minút.

XXXXXX