Preventívna starostlivosť

Prospešnosť predchádzania problémov je potvrdená vo všetkých oblastiach ľudského života. Udržiavame v dobrom stave svoje príbytky, autá, vzťahy. Nutnosť preventívnej starostlivosti o zdravie je nespochybniteľná. U detí, ktorých telíčka nám pred očami rastú a ich duševný vývoj nás udivuje každým dňom, je nutnosť identifikovať potenciálne problémy v zárodku zrejmá. Systém preventívnych prehliadok v našej krajine je dôkladný a premyslený.

Do veku 24 mesiacov je zaradených 10 poradní, následne sú prevencie v približne dvojročných intervaloch, každá má zadefinovaný vek, v ktorom je nutné ju vykonať.

XXXXXX