Užitočné rady

 Pri každom vyšetrení v našej ambulancii sa snažíme vysvetliť základné prejavy chorôb, ako ich rozoznať, ako na ne reagovať. Časový priestor ale i rozdelená pozornosť rodičov niekedy nedovoľujú zapamätať si podrobnosti, preto v týchto riadkoch postupne poskytneme podrobnejšie informácie o najčastejších príznakoch chorôb a odporučíme starostlivosť a postup pre zlepšenie zdravotného stavu.

 

XXXXXX