Liečba > Základné vyšetrenie

Základné vyšetrenie

Základné vyšetrenie sa skladá z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.

 

Anamnéza je cielený rozhovor, ktorý má viesť lekára k pochopeniu ťažkostí klienta, a tým upriamiť pozornosť na pravdepodobnú príčinu poruchy zdravia. Je to mimoriadne dôležitá časť vyšetrenia, poskytuje lekárovi až 80% informácií, potrebných na stanovenie diagnózy. Čas, nevyhnutný pre kvalitnú anamnézu, je individuálny pri rôznych ochoreniach u rôznych klientov.

 

Fyzikálne vyšetrenie je telesná prehliadka, ktorá sa v ambulantných podmienkach zameriava hlavne na orgánové systémy, pravdepodobne postihnuté ochorením, ale je nevyhnutné prehliadnuť všetky základné telesné sústavy, hlavne v pediatrii, kedy sú symptómy nejasné, a tým anamnéza mätúca.

 

Lekárske vyšetrenie môže byť krátke a pritom dôkladné, ale môže trvať aj niekoľko desiatok minút, čo sa v čakárni môže zdať ako nekonečno.

Prosíme o trpezlivosť, nemrháme časom.

Každé choré dieťa, ktoré vstúpi do našej ambulancie, dostane všetku starostlivosť, ktorú jeho stav vyžaduje, bez ohľadu na počet pacientov v čakárni.

 

Vyšetrenie menšieho dieťaťa tiež vyžaduje viac času, nevyhneme sa často plaču, ale robíme, čo je v našich silách, aby sme minimalizovali jeho strach, i keď to trvá o niekoľko minút dlhšie. Najdôležitejšia pre lekára je dôvera jeho klienta, a u detí to platí rovnako. Fyzikálne vyšetrenie malého dieťaťa je často podstatne náročnejšie ako u dospelých a dospievajúcich. 

 

Dojčatá do 6 mesiacov vyšetrujeme prednostne. Lekár si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene poradia vyšetrení s ohľadom na závažnosť stavu dieťaťa.

XXXXXX